Privacybeleid

Persoonlijke gegevens

Clockx verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens of andere informatie uitsluitend als deze op vrijwillige basis op de website aan Clockx is doorgegeven. Uw gegevens zijn, net als uw betalingen, beschermd. Wij gebruiken uw gegevens alleen om uw shopervaring zo gemakkelijk en plezierig mogelijk te maken, u op de hoogte te houden van de nieuwste Fashion onderwerpen, de beste aanbiedingen en natuurlijk om uw bestelling goed bij u te bezorgen.

Conform de geldende wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens (in Nederland is dat de Wet bescherming persoonsgegevens), kan het zijn dat u er recht op hebt om van Clockx een uitdraai te ontvangen van de gegevens die wij van u hebben en eventuele onnauwkeurigheden in die gegevens te laten verbeteren.

Andere gegevens

Ten behoeve van intern beheer en statistiek kan Clockx daarnaast ook uw persoonlijke gegevens tot niet natuurlijke personen herleidbare informatie verwerken, zoals het aantal bezoeken van onze website, het aantal bezoekers van elke pagina van onze website en de IP-adressen van de internet service providers van onze bezoekers. Wij gebruiken deze informatie, die anoniem blijft, om inzicht te krijgen in de manier waarop onze bezoekers gebruikmaken van onze websites, zodat wij onze website kunnen verbeteren.

Het gebruik van IP-adressen

Het Internet Protocol (IP) adres is een groep cijfers die automatisch wordt toegekend aan u computer telkens wanneer u inlogt bij uw internet service provider of via het Local Area Network (LAN) of Wide Area Network (WAN) van uw organisatie. Webservers identificeren uw computer automatisch op basis van het IP-adres dat er, terwijl u online was, aan is toegekend. Clockx kan IP-adressen verzamelen voor de systeemadministratie en om het gebruik van onze website te controleren. Wij koppelen normaal gesproken het IP-adres van een gebruiker niet aan informatie die herleidbaar is tot een gebruiker. Dit betekent dat elk bezoek van een gebruiker wordt geregistreerd, maar dat die gebruiker voor ons anoniem blijft. Wij kunnen echter IP-adressen gebruiken voor het identificeren van gebruikers van onze site als wij dit noodzakelijk achten om naleving van de voorwaarden die gelden voor het gebruik van onze websites af te dwingen of om onze dienstverlening, onze sites of andere gebruikers te beschermen.

Cookies

Clockx  kan een "cookie" in de harde schijf van u computer plaatsen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die ons informatie geven over het aantal keren dat iemand onze site bezoekt en over wat hij/zij tijdens die bezoeken doet. Cookies zelf bevatten geen persoonsgegevens, maar als u ons dergelijke informatie verschaft, bijvoorbeeld door u bij ons te registreren, dan kunnen deze persoonsgegevens gekoppeld worden aan de in de cookie opgeslagen gegevens.

Beveiliging

Clockx werkt met beveiligde gegevensnetwerken die beschermd worden door firewall- en wachtwoordbescherming. Clockx  treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen. Clockx heeft daartoe veiligheidsmaatregelen geïmplementeerd om te proberen bescherming te bieden tegen verlies, misbruik en verandering van uw  gebruikersgegevens die in ons bezit zijn. Behoudens de onderstaande uitzonderingen, hebben uitsluitend geautoriseerde medewerk(st)ers toegang tot de informatie die u aan ons verschaft. Bovendien gelden strenge regels voor de medewerk(st)ers van Clockx die toegang hebben tot de databases waar gebruiksinformatie is opgeslagen of tot de servers die onze diensten hosten. Hoewel wij niet kunnen garanderen dat verlies, misbruik en/of verandering van gegevens niet voor zal komen, doen wij er in alle redelijkheid alles aan om dit te voorkomen.

 

Het delen van persoonsgegevens met derden
Clockx zal voor geen enkel doel persoonsgegevens verkopen en/of verhuren aan derden. Onder de navolgende omstandigheden kan Clockx echter wel besluiten om uw persoonsgegevens vrij te geven aan derden:Soms wordt gebruik gemaakt van zorgvuldig geselecteerde derden om aan Clockx ondersteunende diensten te verlenen in verband met haar websites. Clockx kan deze partijen van tijd tot tijd toegang geven tot uw persoonsgegevens om hen in staat te stellen die diensten aan Clockx te verlenen. Clockx verzekert u dat alle bedrijven die dergelijke ondersteunende diensten verlenen door Clockx worden verplicht om te voldoen aan dezelfde hoge standaard op het gebied van bescherming van persoonsgegevens.

 

  • Als Clockx redenen heeft om te geloven dat het bekendmaken van persoonsgegevens noodzakelijk is om iemand te identificeren, met iemand contact op te nemen of een juridische procedure te starten tegen iemand die Clockx schade berokkent, heeft berokkend of dreigt te berokkenen, of aan de andere kant inbreuk maakt en/of dreigt te maken op de rechten van Clockx of wanneer tegen of tegenover derden onrechtmatig wordt gehandeld.
  • Wanneer de wet dit vereist of op verzoek van politie en/of justitie in verband met een onderzoek naar een misdrijf of van burgerlijke of administratieve organen in verband met een aanhangige civiele zaak of een administratief onderzoek, een en ander conform de wet.

Wijzigingen

Indien Clockx het nodig acht, kan zij haar privacybeleid wijzigen. Alle veranderingen in dit privacybeleid zullen via deze pagina worden doorgegeven. Indien u vragen heeft over ons privacybeleid kun u contact met ons opnemen via info@clockx.nl

U kunt een kopie opvragen van de informatie die wij over u hebben of u kunt uw toestemming aan ons om uw informatie te gebruiken voor de hierboven aangegeven doeleinden ten alle tijden intrekken door contact met ons op te nemen via info@clockx.nl